Forestone


Forestone black reed合成竹片/ALTO中音 /單片

品牌:日本FORESTONE竹碳纖維竹片型號規格:Black reed 竹碳纖維竹片 / ALTO SAX / 單片裝可選尺寸:S / MS  / M / MH / H 適用樂器.....

$ 990
Forestone reed合成竹片 / ALTO中音 / 單片

品牌:日本 FORESTONE型號規格:竹纖維竹片 / ALTO SAX / 單片包裝可選尺寸:2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5  適用樂器:中音薩克斯風特色.....

$ 850
顯示 1 - 3 / 3 (共 1 頁)